Изберете страница

Пряка демокрация без измама

КАКВО и КАК да променим за да си вземем държавата от другарската банда и тримката ни “големи братя”?

Как един ограбен, прогонен, атомизиран и отстранен от определяне на собствената си съдба народ  може да влезе в правата си на суверен при напълно затворена лъже-демокрация, освен като се свърже в НЕЗАВИСИМА СИЛА, договори помежду си желаната промяна и заяви категорично волята си „гласувайки с краката” на площада – НЕ като манифестанти в чужди сценарии, а с действия, договорени между всички в повсеместни събрания – клубове на свободата, свързани пряко и открити за всеки с правила за равноправно участие. БЕЗ партии, синдикати, НПО и самозвани “овчари” да ни казват какво “искаме”! 

Правиш ги ти – във всеки квартал! Освободители няма. Колкото повече хора се свържат във всенароден разговор,  толкова по-трудно мафиотски къртици, самозвани “овчари” и пр. лъже-бунтари, вкл. развяващи пряка демокрация” без реални инструменти, ще подменят волята ни с лъже-промени!

Не фигуранти в чужда игра!

Алтернативата на фалша си ТИ!
Вземи свободата си!
 
Не бъди част от проблема!

Независима сила за всенародно действие

Включи се!

Георги Марков - Идеалите

ТЕ са още тук!

 

Алтернативата на фалша

 Медиите са  част от публичната власт. Свободен ли си, ако и там си само зрител?

“Политическата свобода… или означава право да участваш в управлението, или не значи нищо.”  / Political freedom, generally speaking, means the right ‘to be a participator in government’, or it means nothing. p. 218              Хана Аренд „За революцията”  /  Hanna Arendt  “On Revolution”  

Как да си вземем свободата при затворена система?

С БУНТ – мирен и всенароден, за точните промени по точния начин, до-го-во-рени между всички в повсеместни събрания – Клубове на свободата. Иначе зад гърба… ти пъхат лъже-промяна ! ;о(

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие" 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо разлепване...

повече информация

За всеки, познаващ историята, непокорството е първична добродетел на човека. Прогресът е постигнат чрез непокорство и бунт.

Оскар Уайлд / Oscar Wild

писател / writer

“За Революцията” / “On Revolution” 

Никой не може да се нарече свободен, ако сам не упражнява публична свобода и не може да се нарече щастлив и свободен, ако  няма дял и не участва в упражняването на публичната власт. с. 255

No one could be called free without his experience in public freedom, and no one could be called either happy or free without participating and having a share in public power. p. 255

Хана Аренд

Ние, гражданите казваме на управляващите какво да правят, не те на нас. Ние гражданите сме шофьорът, а управляващите са колата. И ние решавама накъде, по кой път и с каква скорост да се движи тя. 

Прощална на Президента Рейгън, 1989 г.

 

We the People tell the government what to do, it doesn’t tell us. We the people are the driver – the government is the car. And we decide where it should go, by what route, and how fast. 

1989 Farewell address of President Ronald Reagan

Ronald Reagan

Свободата не е "лява-дясна". (Хана Аренд)