Изберете страница

Пряка демокрация без измама

КАКВО и КАК да променим за да си вземем държавата от другарската банда и тримката ни „големи братя“?

За да постигне мечтите си един отстранен от определяне на собствената си съдба народ  при напълно затворена лъже-демокрация, той трябва да договори помежду си желаната промяна и заяви категорично волята си извън фалшивата система, „гласувайки” с краката на площада. Реално това е възможно чрез постоянни събрания във всеки квартал, с правила позволяващи на всеки да участва равноправно, пряко свързани всяко с всички останали. БЕЗ партии, НПО и др. посредници.

Включи се – ПООТДЕЛНО НЕ СТАВА! Колкото сме повече, толкова по-трудно мафиотски къртици ще узурпират разговора между нас!

Алтернативата на фалша

  ТИ в „четвъртата власт“.  Медиите са част от публичната власт. Свободен ли си, ако и там не решаваш  НИЩО ?

„Политическата свобода… или означава право да участваш в управлението, или не значи нищо.“  / Political freedom, generally speaking, means the right ‘to be a participator in government’, or it means nothing. p. 218              Хана Аренд „За революцията”  /  Hanna Arendt  „On Revolution“  

Как да си вземем свободата при затворена система?

С БУНТ – мирен и всенароден, за точните промени по точния начин, договорени между всички в повсеместни събрания. Иначе го крадат зад гърба ти! ;о)

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие" 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо разлепване...

повече информация

За всеки, познаващ историята, непокорството е първична добродетел на човека. Прогресът е постигнат чрез непокорство и бунт.

Оскар Уайлд / Oscar Wild

писател / writer

„За Революцията“ / „On Revolution“ 

Никой не може да се нарече свободен, ако сам не упражнява публична свобода и не може да се нарече щастлив и свободен, ако  няма дял и не участва в упражняването на публичната власт. с. 255

No one could be called free without his experience in public freedom, and no one could be called either happy or free without participating and having a share in public power. p. 255

Хана Аренд

Ние, гражданите казваме на управляващите какво да правят, не те на нас. Ние гражданите сме шофьорът, а управляващите са колата. И ние решавама накъде, по кой път и с каква скорост да се движи тя. 

Прощална на Президента Рейгън, 1989 г.

 

We the People tell the government what to do, it doesn’t tell us. We the people are the driver – the government is the car. And we decide where it should go, by what route, and how fast. 

1989 Farewell address of President Ronald Reagan

Ronald Reagan

Пряка демокрация по света

 Швейцария

  САЩ

  Европа

Освободители няма

  ЕС

    САЩ

    Русия 

Действие