Изберете страница

Участието в изборите чрез партия позволява издигане на много повече кандидати с много по-малко подписи (3000) и паричен депозит (2500 лв.) за издигане на 240 кандидата,отколкото за издигане дори на половината от този брой независими кандидати – по 1000 подписа и 100 лв. депозит за всеки = 121 000 подписа и 12 100 лв. депозит за издигане на 121 кандидата. Затова общите събрания на гражданите могат да учредят Временна партия на пряката демокрация за да могат чрез нея по-лесно да издигнат достатъчно кандидати на пряката демокрация в повечето или всички избирателни райони. Една такава партията ще е само инструмент за участие в избор на общите събрания, които я учредяват и разпускат по своя воля.

За съдебна регистрация на партия са нужни два списъка – списък със саморъчни подписи на 500 членове-учредители и списък на 2500 членове (без подписи) и за участието й в избори – още един списък със саморъчни подписи на 2500 граждани с избирателни права, подкрепящи регистрацията й за участие в дадените избори (до 2016 – 7000). (вж. Закон за политическите партии и Изборен кодекс)

Кандидатите за депутати в изборите (вкл. за ЕП)  се определят  от общите събрания на гражданите (борещи се за права на пряко участие) по избирателни райони, като един кандидат се определя с предварителни избори съвместно от събранията в няколко съседни избирателни секции. Всеки кандидат подписва ДОГОВОР за МАНДАТ (вж.), приет от събранията. Така определените кандидати се вписват в партийните кандидатски листи на временната партията по избирателни райони, където гражданите са успели да  се организират в общи събрания.  В районите, където още няма такива събрания на, кандидати на пряката демокрация могат да се издигат от събранията в съседни и други райони в партийна листа за дадения район. 

N.B. За спечелване на мнозинство в законодателните органи трябва да се издигнат кандидати на пряката демокраиция за повече от половината депутатски места, т.е. над 121 кандидата. 

Договор за мандат (поръчка) – тест за всеки мераклия да ни управлява както му кажем.

Всички кандидати подписват Договори за мандат със сабранията, които ги издигат и по принцип с всеки желаещ в избирателния район. 

Ако не получат мнозинство в НС,  депутатите на пряката демокрация работя най-активно за

(1) свързване на гражданите в общи събрания във всеки квартал за спечелване на следващите избори с

(2) разработване на все по-добра и договорена в събранията ПРОГРАМА за пряко овластяване на гражданите с права за решаващо пряко участие и контрол като КОРЕКТИВ във всички власти и

(2) за разобличаване фалшивите варианти на пряка демокрация, подменящи я с препарирани имитации, неосигуряващи реална и достатъчна твоя пряка власт в публичното управление.