Изберете страница

Инструменти на свободата

– алтернатива на лъже-демокрацията

(открит код)

 1. Право да свикваме референдуми с 50-100 000 / 200 000 подписа (за закон / конституция) без кворум за валидност, забранени въпроси и др. „хитри” ограничения. НЕ на стената от 400 000 подписа за 3 месеца в сегашния другарския и „гербов” закон! НЕ на забранените въпросиНЕ на кворума -„балтия” – в края!

1а. Право да свикваме референдуми в ЕС с 2 млн. подписа, събрани за 18 месеца в поне 7 страни-членки и на законодателна инициатива с 1 млн. подписа, събрани за 12 месеца в поне 6 страни-членки по всички законодателни въпроси, вкл. и по съюзните договори.

 1. Право на ОТЗОВАВАНЕ на всеки публичен служител на изборна длъжност в България и ЕС с 20000-30 000 подписа в България и 200 000-300 000 в ЕС (събрани поне в поне 10 страни-членки).
 2. Пряк достъп до ефира в публичните медии с открити телефони в определени часове ежедневно с граждани в студиото(за контрол), избрани по жребий – у нас и всички страни-членки на ЕС.
 3. Пряко избиране на директорите и членовете на УС на БНТ и БНР + членовете наСЕМ от гражданите след увеличаване броя им няколко пъти с представители от научната и културната сфера.
 4. Право на НОВИНА – с 300-500 подписа новината ви се излъчва в всички новини в продължение на 48 часа.
 5. Пряк избор и отзоваване на прокурорите, съдиите, вкл. КС, вкл. в ЕС и началниците на РПУ, вкл. и в съответните ЕС институции.
 6. Пряк избор и отзоваване от гражданите на избрани министри (финанси, образование, правосъдие и др.) и комисари в Европейската комисия.
 7. От 12 до 18 съдебни заседатели с решаващ глас по всички дела за тежки престъпления и значими публични интереси.
 8. Граждански наблюдатели във всички държавниучреждения, вкл. прокуратура, съдебен инспекторат, публичните медии, набирани периодично по жребий от всички желаещи с дадено образование, вкл. и в ЕС.
 9. Гражданска квота в ЦИК иРИК (районните избирателни комисии) като мнозинство от членовете им, избрана по жребий. Броене без гражданите е престъпление!
 10. Равнопоставеностна гражданите с партиите при издигане на независими кандидати във всички избори. Дискриминирането на гражданите спрямо партиите е престъпление!
 11. Постоянни ГРАЖДАНСКИ СЪБРАНИЯ (клубове, общества), открити за всеки във всеки квартал по избирателни секции, свързани пряко помежду си без партии и др.посреднициза договаряне на общи, вкл. всенародни искания и действия и за КОНТРОЛ върху цялата публична администрация, вкл. НС, финансирани от бюджета, вкл. и в ЕС НЕ подбрани НПО и „кръгли маси“ с пропуск!
 12. Съседски групи за охрана с право на оръжие, ИЗБИРАНИ ОТ СЪСЕДИТЕ в даден блок, квартал, село, град.
 13. Задължително основно и гражданско образование. Неграмотните са тесто в чужди ръце!
 14. Редуванепо жребий на всички желаещи с определено образование за временна работа на всички държавни длъжности в министерствата, общините, митниците и т.н.
 15. Редуване на няколко (5-8) нар. представители(от листите на влезлите в НС партии) на едно депутатско място в продължение на един мандат, работещи в екип през целия срок с цел – повече реални участници в управлението.
 16. Намаляване броя на депутатите до… 120–160 – както решим. 
 17. Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите.
 18. Приемане с референдум на тези и други основни промени в Конституцията, Договорите за ЕС и законите за изборите, за референдумите и др., засягащи прякото участие на гражданите в управлението.
 19. Сондажи на общественото мнение по инициативаи въпроси на 1000 граждани, 10 000 в ЕС.
 20. Право на законодателна инициатива за гражданите чрез разработка на алтернативнипроекто-закони в ГРАЖДАНСКИ ФОРУМИ от 50150 граждани, избрани по жребий от списък на всички желаещи с дадено образование, подпомагани от експерти и платени от бюджета, отиващи на референдум, ако не се приемат от НС.
 21. Право на електронно събиране на подписи и гласуване по Интернет или по пощата в България и ЕС.

ДОПЪЛНЕТЕ – всичко според вас необходимо за пълен контрол на гражданите в цялото публично управление у нас, в ЕС и света!