Изберете страница
Инструменти на свободата

– алтернатива на лъже-демокрацията (откриткод)

 1. Право да свикваме референдуми с 50 000 / 100 000 подписа в България (закон / конституция) и с 3-4 млн. в ЕС, събрани за 18 месеца в поне 7 страни БЕЗ кворум за валидност, БЕЗ забранени въпроси и др. ограничения с възможност за включване на гражданите и в разработката на алтернативите чрез формирани по жребий и финансирани от бюджета ФОРУМИ от 50-300 граждани с определено образование и подпомагани от експерти. Инициаторите плащат процент от разходите при неуспех. НЕ на стената от 400 000 подписа за 3 месеца в сегашния другарския и „гербов” закон! НЕ на забранените въпроси, НЕ на кворума валидност -„балтия” в края за всеки реферандум!
 2. Право на електронно събиране на подписи и гласуване чрез Интернет и по пощата в България и ЕС.
 3. Право на ОТЗОВАВАНЕ от гражданите на всеки изборен публичен служител в България и ЕС с 20 000-30000, респ. 200 000-300 000, събрани в поне 10 страни-членки. Инициаторите плащат процент от разходите при неуспех на отзоваването. (гаранция срещу  необмислени придложения)
 4. Пряк достъп до ефира в публичните медии чрез открити телефони (ежедневно) с граждани, избрани по жребий като водещи – в България и ЕС. Публикуване на всички изказани мнения по сфери в Интернет.
 5. Пряк избор директорите, на УС на БНТ и БНР и СЕМ от гражданите с увеличаване състава им до 25-30 с представители от науката и културата.
 6. Право на НОВИНА с 500-1000 подписа – новината ви се излъчва 48 часа във всички новинарски емисии.
 7. Пряк избор и отзоваване на всички прокурори, съдии, вкл. конституционни, вкл. в ЕС и полицейските началници в България и ЕС.
 8. Пряк избор и отзоваване на определени министри и комисари (финанси, образование, правосъдие и др.).
 9. От 12 до 18 съдебни заседатели с решаващ глас по всички дела за тежки престъпления и със значим публичен интерес.
 10. Граждански наблюдатели във всички държ. органи, вкл. прокуратура, съдебен инспекторат, публичните медии, митници и пр. , набирани периодично по жребий от всички желаещи с дадено образование; ревизори и следователи на свободна практика.
 11. Гражданска квота в ЦИК и РИК (централна и районни избирателни комисии) – мнозинство от членовете им, избрани по жребий. (Броене с подбрани НПО без независими граждани е престъпление!)
 12. Равнопоставеност в издигането на независими и партийни кандидати в избори. (Политическата дискриминация е престъпление!)
 13. 13. Постоянни открити за всеки ГРАЖДАНСКИ СЪБРАНИЯ (клубове на свободата/демокрацията) във всеки квартал и по избирателни секции, свързани пряко помежду си БЕЗ партии и НПО за всеобщи действия и КОНТРОЛ върху държ. управление, финансирани от бюджета на всички равнища в България и ЕС. НЕ назначени „обществени“ съвети и „кръгли маси“ с пропуск!
 14. Съседски групи за охрана с право на оръжие, ИЗБИРАНИ ОТ СЪСЕДИТЕ.
 15. Задължително основно и гражданско образование. (неграмотните са тесто в чужде ръце)
 16. Редуване по жребий на желаещите с дадено образование на държавни длъжности в цялата публична администрация.
 17. Редуване на няколко (5-8) депутати (делегати) от една листа, избрани с Договори за мандат (поръчка) на едно делегатско място за един мандат, работещи в екип през целия срок. (цел – повече участници в управлението)
 18. Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите.
 19. Сондажи на общественото мнение по инициатива на 1000 граждани, 10 000 в ЕС.
 20. Приемане с референдум на тези и други промени в Конституцията, Договорите в ЕС, законите за изборите и прякото участие на гражданите в публичното управление.

ДОПЪЛНЕТЕ – с всичко според вас необходимо за пълен контрол на гражданите в цялото публично управление у нас, в ЕС, света!

Група във ФБ – Пълен граждански контрол в ЦЯЛОТО държавно управление, тел. 0876676509 (Vib,  WhatsApp) novihora@abv.bg