Изберете страница

Дай рамо отвън!

N.B. Преди 2000 години един римски сенатор предложил всички роби да носят бяла лента на ръката за да ги различават по-лесно. НЕ, казал друг по-умен – ако видят колко много са, ще вземат да вдигнат бунт!   

При затворена система и липса на права за реално участие в публичното управление общите събрания на гражданите са първия и единствен инструмент за извоюване на такива права. ТЕ са местата за ДОГОВАРЯНЕ и ОРГАНИЗИРАНЕ на всенародни действия (вж.) в тази посока. НЕ самозвани „овчари“, затворени „ранобудни щабове” и „кръгли” маси с пропуск да ни казват какво „искаме“! 

При отказ – „гласуваме с краката” на площада – достатъчно представително (200 000+) и за промени, договорени между всички. Това е начина за изразяване на всенародна воля. БУНТ, мирен и всенароден – последното право на всеки обезправен народ и предсрочни избори, превземаме Парламата и си вземаме правата на СУВЕРЕН – не с ВНС, а с референдуми за Конституцията и (законите за) политическите ни права. 

Събранията остават и след като си вземем права за пряко участие като основен инструмент и гаранция на пряката гражданска власт. Защото и най-добрите права могат да се нарушат, вкл. и от избраните да ги пазят! Тогава събранията ще са последната сила, която ще ги защити с всенародно действие. НЕ омбудсмани, президенти, „големи братя“ или протести „на парче“, да не говорим за яловите им „обществени” съвети, одобрени от кмета, министера или директора на БНТ и БНР.

Спонтанното самоорганизиране на хората в общи събрания под разни имена – клубове, народни общества, съвети, комитети) съпътства всяка революция – от Американската 1774 до Унгарския бунт 1956 г. Това са местата за пряко включване на изключените в публичното управление. И макар че впоследствие самите революционери ги премахват или „забравят“ да включат като постоянна институция в конституциите, Хана Аренд вижда точно в тях „духа на революциите” – вечния човешки стремеж към пълна, не само лична, но и публична свобода  – право и възможност всеки да участва свободно и равноправно в публичното управление и упражнява пряко своя дял от публичната власт. 

Общите събрания като най-масова форма за пряко включване в политиката, възникват спонтанно, но това не значи стихийно. За разлика от „властта на тълпата”, където няма правила и под гръмки лозунги зад гърба на „участниците” отделни хитреци налагат волята си като „обща воля”, събранията работят по регламент – правила, гарантиращи твоето свободно и равноправно участие. (вж. и Окупирай Уолстрийт)

Решаваща е пряката и федеративна връзка между събранията – без висшестоящ „център“. Преди войната за независимост в Америка, към местните градски и селски събрания действат „кореспондентски комитети” – конници, поддържащи тази връзка между събранията. Точно те са считани за най-опасни и техните членове са наказвани със смърт от англичаните.

Народните общества, покрили Франция през 1890 г. работят по правила за свободно и равноправно участие, отличаващо ги от уличната „власт на тълпата”. Регламент определя кой, как и по какви въпроси може да се говори (напр. имало е забрана за поставяне на местни въпроси – обсъждани са само общонационални такива).

Друга ненавиждана от властимащите черта на откритите събрания е тяхната безпартийност. Само доминирани от якобинци и болшевики клубове и съвети са допуснати до участие в „играта” към края и на двете революции. Обявилите се за независими безпартийни общества и съвети се „разпускат” с декрети или корабна артилерия (вж. Кронщадт).

Движението „Окупирай Уолстрийт” също се роди като мрежа от местни събрания с идеята да създаде такива във всеки град като места за обсъждане на бъдещата нова конституция на САЩ и изпращане на делегати за приемането й във Филаделфия. Отделен е въпросът колко успяват, защото и там подмяната или „кооптирането”, както го нарочат, от разни „парашутисти”, анархисти и прикрити партийни активисти ги отклоняват от борбата за овластяване на „атомите”. 

Протестът на „жълтите жилетки“ във Франция, изглежде отчита този опит, вкл. и от 1968 и „нежните“ революции, вкл. „арабската пролет“, където големите леви, десни и религиозни образувания – партии, синдикати и т.п. успяват да победят в изборите, защото простестиращите не се организират в независими структури за участие в тях. Ето, „жълтите“ започват да излъчват делегати, избрани от събрания в департаментите (вж. тук)

А у нас какво ни остава при напълно затворената система, изключваща гражданите от управлението на страната, освен да се свържем в паралелна сила за всенародни съвместни действия и промяна, ДОГОВОРЕНА между ВСИЧКИ. БЕЗ ТОВА промените се подменят с лъже-промени от партийни къртици или „ранобудни” мишки, спонсорирани от Изток и Запад.

СТИГА разговори с глухи в парламентарни комисии и „обществени” съвети! Всенароден разговор между всички граждани – как да освободим България. Твои независими кандидати във всички избори с Договори за мандат (поръчка).

Как се учредява открито местно събрание? С пикети (призиви от улицата) и открити разговори в кварталите.

image048.jpg

Събирането на подписи за референдуми по силни въпроси също е форма да се свързваме за всенародни действия, дори да не съберем нужните подписи (сегашният ИМ пробит закон грижливо затруднява това).

Ще го направим ли в твоя квартал?                                                               Дай рамо отвън за ксерокси и постери!