Изберете страница

Събранията са първи инструмент и основа на пряката гражданска власт –  преди и след въвеждане права и форми за нея, защото и най-добрите права могат да се нарушават, вкл. от избраните да ги прилагат и пазят ! Тогава събранията са единствената сила, способна да ги защити с всенародно действие.  НЕ омбудсмани, президенти, „външни сили“ и „големи братя“, НЕ реване „на парче“ или ялови „обществени” съвети, подредени от кмета, министера или директора на БНТ и БНР.

NetFull2012GA POVSEM.jpg

Потъпчат ли правата ни, „гласуваме“ с краката на площада! БУНТ, мирен и всенароден – това е последното право на всеки обезправен народ! Свързани в повсеместни събрания ще сме способни на това – без самозвани „овчари“ , без измама.

Спонтанното самоорганизиране на хората в общи събрания под разни имена – клубове, народни общества, съвети, комитети) съпътства всяка революция – от Американската 1774 до Унгарския бунт 1956 г. Това са места за пряко включване на изключените в публичното управление. И макар че впоследствие самите революционери ги забраняват или „забравят“ да включат в конституциите, Хана Аренд вижда точно в тях „духа на революциите” – проява на вечния човешки стремеж към пълна, не само лична, но и публична свобода  – право и възможност всеки да участва свободно и равноправно в публичното управление и упражнява пряко своя дял от публичната власт. 

Общите събрания като най-широка форма за пряко включване на хората в политиката, възникват спонтанно, но не стихийно. Те не са „власт на тълпата”, където без правила и под гръмки фрази отделни хитреци зад гърба на „участниците”  прокарват волята си като „обща воля”. Събранията работят по регламент – правила, гарантиращи  свободно и равноправно участие на всеки. (опит от Американската и Френската революция до Окупирай Уолстрийт)

Народните общества, покрили Франция през 1890 г. работят по правила, гарантиращи свободно и равноправно участие, отличаващо ги от уличната „власт на тълпата”. Регламентът определя кой как и по какви въпроси може да говори (напр. имало е забрана за отклоняване към местни въпроси – обсъждани са само общонационални проблеми).

Решаваща е пряката връзка между събранията. Преди Войната за независимост в Америка тази връзка се осъществява от „кореспондентски комитети” – конници куриери, наказвани със смърт от англичаните. 

Връзката е хоризонтална – между равнопоставени. Хората откриват федеративния принцип без дори да знаят името му. (Хана Аренд)

Друга ненавиждана от властимащите черта на откритите събрания е тяхната безпартийност. Само доминирани от якобинци и болшевики клубове и съвети остават в „играта” към края на двете революции. Обявилите се за независими безпартийни общества и съвети се „разпускат” с декрети или корабна артилерия (вж. Кронщадт).

Движението „Окупирай Уолстрийт” също се ражда като мрежа от местни събрания с идеята да създаде такива във всеки град като места за обсъждане на бъдещата нова конституция на САЩ и изпращане на делегати за приемането й във Филаделфия. Отделен е въпросът колко успяват, защото и там подмяната или „кооптирането”, както го нарочат, от разни „артисти”, анархисти и скрити партийни активисти ги отклоняват от идеята за самоорганизиране и овластяване на гражданите. 

А у нас? Какво друго ни остава при напълно затворена лъже-демокрация, напълно изключила гражданите от публичното управлението (освен като фигуранти), освен да се свържем в паралелна сила за всенародно действие и промяна, договорена между всички? Иначе…самозвани „овчари“, партийни къртици и „ранобудни” мишки-парашутистки, спонсорирани от Изток и Запад, ще ни изпускат парата с „оставка“, „долу“ и лъже-промени още 100 години!

СТИГА разговори с глухи по парламентарни комисии и „обществени” съвети! Всенароден разговор между всички в повсеместни КЛУБОВЕ НА СВОБОДАТА – КАК да да си вземем държавата и освободим България!

Как се учредява общо събрание? С пикети (призиви от улицата) и открити разговори в кварталите.

image048.jpg   

Събирането на подписи за референдуми  също е форма за свързване за разговор и всенародно действие, дори да не съберем нужните подписи по пробития им закон.

Да направим разговор в твоя квартал?