Изберете страница

Медиите са част от публичната властСвободен ли си, ако те няма там – ако и там решават други без теб?

Безконтролна инфо-власт за селективно “информиране”, публично лъжене, заглушаване и едностранно облъчване/атомизиране на “населението”. 

Независими?   От теб – със сигурност. 🙁 

Кой държи тази власт? Кой ги управлява, контролира? Гражданско участие (?) – в “обществени” съвети, назначени от директора?! :р 

На върха стои „Съвет за електронни медии” –„министерство на истината” от 5 човека – трима избирани от партийното мнозинства в НС, двама – назначени от президента. Една петорка си избира сама председателя и контролира всички медии, вкл. двете „обществени” – БНР и БНТ, на които утвърждава директорите и членовете на УС.

Двете публични медии – БНТ и БНР, наречени „обществени”, са всъщност държавни и се управляват от  генерален директор и управителни съвети от по члена (вкл. директора) Ясно колко са „обществени”,  с назначени партийно шефове в такъв невероятно тесен и непредставителен състав. 5 чиновника!

По света такива съвети са по 25 члена, включващи ректори на ВУЗ, творчески съюзи и пр. представители на обществото. Искаш това и у нас? Дай „пет”!

И в тях ще намерите т.нар. „обществени съвети” – фасадна симулация на гражданско участие – одобрени от директора (!) и затова беззъби, безобидни.

Частните медии също са част от публичната власт – де факто упражняват такава. Неслучайно ги контролира СЕМ. Но чий е политическият контрол, упражняван над тях чрез СЕМ. Не твой! Контролът е на „бандата” –политически чрез СЕМ и финансов с чрез парите от теб!

Резултат? В медиите си „публика” без твой контрол и твое пряко участие за упражняване на информационната власт в публичен интерес.

Разиграват ти независимост, „свободен пазар”, открити телефони и „твоя новина”, докато другарската банда под всичките й бои и гербове държи здраво и тази власт – инструмент за зомбиране, оглупяване и атомизиране на изключеното от властта население.

В техния цирк „маймунки” са зрителите!

Идеи за решение:

Увеличаване състава на СЕМ до 9-11 души, пряко избирани от гражданите.

Пряко избиране на генералните директори на БНР и БНТ от гражданите.

Увеличаване състава на УС в БНТ и БНР до 25 души, половината пряко избирани от гражданите, останалите – от СЕМ. (?) Заедно с парламентарните избори.

Граждански квоти 50-100 души в обществените медии с права за наблюдение и контрол, избирани и обновявани годишно по жребий от списък, открит за всички със средно и нагоре образование. Тогава ще са „обществени”.

Право на новина – в национален/регионален ефир и сайтовете на публичните медии.  С 500-1000 подписа новината ви (вкл. видеоклип до 10 сек.) влиза във всички емисии новини за 48 часа и се качва в новините на интернет страницата на съответната медия. Кой решава днес какво е новина? Не ТИ. А лешоядите, знаеш, се хранят главно с мърша и скандали.

Допиши им „новините”!

Пряк достъп до ефира за гражданите чрез открити телефони

Всеки ден по 30 мин. в „прайм тайм” сутрин и вечер, контролирани от граждански наблюдатели, избрани по жребий (сега обажданията се филтрират – не вдигат на „нежелани” тел.номера от “черен списък”). В уикенда – повече часове и честоти за диалог в ефира между гражданите от цялата страна.

Гражданска журналистика (вж. какво значи)

“Гражданската журналистика” да стане специалност във факултетите.

Допълни(ще го качим тук)