Изберете страница

 

Общо събрание с беседа

„Инструменти за твоя пряка власт и как да си ги вземем в България и ЕС“

На 8 май 2010 от 17.30 ч. в София – тук

Открит разговор

Клубове на свободата – правиш ги ти

Всеки месец – вж. календар