Изберете страница

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие“ 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо...

Как в изборите?

С независими кандидати на пряката гражданска власт С ВРЕМЕННА ПАРТИЯ за пряка гражданска власт  (разпуска се след въвеждане на правата) Договор за мандат (поръчка) 1 – тест за мераклии за депутати в НС Договор за мандат (поръчка) 2 – тест за мераклии за...