Селективно “информиране” и атомизиране на “населението” чрез публично лъжене, заглушаване, едностранно облъчване без диалог в ефира между гражданите. 

Независими? От теб – със сисгурност.

Кой държи тази власт? Кой ги управлява, контролира? Гражданско участие?

На върха стои „Съвет за електронни медии” – „министерство на истината”    5 човека. Трима избирани от партийното мнозинства в НС, двама – назначени от президента. Една петорка контролира всички медии, вкл. двете „обществени” – БНР и БНТ, където тя утвърждава директори и членовете на УС.

Двете публични медии – БНТ и БНР, наречени „обществени”, са всъщност държавни и се управляват от  генерален директор и управителни съвети от по члена (вкл. директора) Ясно колко са „обществени”,  с назначени партийно шефове в такъв невероятно тесен и непредставителен състав. 5 чиновника!

По света такива съвети са по 25 члена, включващи ректори на ВУЗ, творчески съюзи и пр. представители на обществото. Искаш това и тук? Дай „пет”!

И в тях ще намерите т.нар. „обществени съвети” – фасадна симулация на гражданско участие – подбрани и беззъби, безобидни.

Частните медии също са част от публичната власт – де факто упражняват такава. Неслучайно ги контролира СЕМ. Но чий политически контрол се упражнява над тях чрез СЕМ. Не твой! Контролира ги „бандата” – и политически чрез СЕМ и финансово – чрез парите, обрани от теб.

Резултат? В медиите си „публика” без никакъв контрол и пряко участие, гарантиращи упражняване на информационната власт в публичен интерес. Разиграват ти независимост, „свободен пазар”, открити телефони и „твоя новина”, а всъщност другарската банда здраво държи и тази публична власт – инструмент за манипулиране, оглупяване, атомизиранена отстраненото от властта население.

В другарския политически цирк „маймунки” са зрителите. Не бъди от тях!

Решение:

Увеличаване състава на СЕМ до 9-11 души, пряко избирани от гражданите.

Пряко избиране на генералните директори на БНР и БНТ от гражданите.

Увеличаване състава на УС в БНТ и БНР до 25 души, половината пряко избирани от гражданите, останалите – от СЕМ. (?) Заедно с парламентарните избори.

Граждански квоти 50-100 души в обществените медии с права за наблюдение и контрол, избирани и обновявани годишно по жребий от списък, открит за всички със средно и нагоре образование. Тогава ще са „обществени”.

Право на новина – в национален/регионален ефир и сайтовете на публичните медии.  С 500-1000 подписа новината ви (вкл. видеоклип до 10 сек.) влиза във всички емисии новини за 48 часа и се качва в новините на интернет страницата на съответната медия. Кой решава днес какво е новина? Не ТИ. А лешоядите, знаеш, се хранят главно с мърша и скандали.

Допиши им „новините”!

Пряк достъп до ефира за гражданите чрез открити телефони

Всеки ден по 30 мин. в „прайм тайм” сутрин и вечер, контролирани от граждански наблюдатели, избрани по жребий (сега обажданията се филтрират – без включване на „нежелани” тел.номера). В уикенда – повече часове и честоти за диалог в ефира между гражданите от цялата страна.

Гражданска журналистика

Да стане специалност във факултетите.

Допълни(ще бъде качено тук)