Изберете страница

Пряка демокрация без измама

Откачен диктатор с ядрено копче, програмирани вируси „от пазара“, узаконена корупция, загиваща природа… – все „прелести“ на безконтролната власт – местна и глобална.
Ако решаваха народите, нямаше да има войни, нито вируси „от пазара“, узаконена корупция, загиваща природа…

КАК да вземем свободата си от стари и нови „освободители“, поделили си кожата ни чрез местни продажници на Изток и Запад под всичките им бои и гербове? КАК изключените от определяне на собствената им съдба народи да хванат кормилото и решават сами съдбата си?

Като (1) се свържат преди партиите в НЕЗАВИСИМА СИЛА от КЛУБОВЕ НА СВОБОДАТА, (2) договорят между си желаната промяна и (3) превземат законодателната власт със свои кандидати, подписали ДОГОВОР ДА ОВЛАСТЯТ веднага ПРЯКО НАС, гражданите с ПРАВА във всички власти, вкл. “четвъртата” ДА РЕШАВАМЕ САМИ, когато избраните да ни служат ни предават.

Стига подаяния от глухи „представители“! Повсеместни непартийни Клубове на свободата във всеки квартал, свързани пряко помежду си без център с правила за равноправно участиеВземи свободата си! Спасители НЯМА. Спасителят си ТИ!

 

Не фигуранти в чужда игра!

Алтернативата на фалша си ТИ!
Вземи свободата си!
 
Не бъди част от проблема!

Независима сила за всенародно действие

Включи се!

Георги Марков - Идеалите

ТЕ са още тук!

 

Алтернативата на фалша

 Медиите са  част от публичната власт, но…  И ТАМ си само зрител?

„Политическата свобода… или означава право да участваш в управлението, или не значи нищо.“  / Political freedom, generally speaking, means the right ‘to be a participator in government’, or it means nothing. p. 218              Хана Аренд „За революцията”  /  Hanna Arendt  „On Revolution“  

Как да си вземем свободата при затворена система?

С БУНТ – мирен и всенароден, за точните промени по точния начин, до-го-во-рени между всички в повсеместни събрания – Клубове на свободата. Иначе зад гърба… ти пъхат лъже-промяна ! ;о(

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие" 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо разлепване...

повече информация

За всеки, познаващ историята, непокорството е първична добродетел на човека. Прогресът е постигнат чрез непокорство и бунт.

Оскар Уайлд / Oscar Wild

писател / writer

„За Революцията“ / „On Revolution“ 

Никой не може да се нарече свободен, ако сам не упражнява публична свобода и не може да се нарече щастлив и свободен, ако  няма дял и не участва в упражняването на публичната власт. с. 255

No one could be called free without his experience in public freedom, and no one could be called either happy or free without participating and having a share in public power. p. 255

Хана Аренд

Ние, гражданите казваме на управляващите какво да правят, не те на нас. Ние гражданите сме шофьорът, а управляващите са колата. И ние решавама накъде, по кой път и с каква скорост да се движи тя. 

Прощална на Президента Рейгън, 1989 г.

 

We the People tell the government what to do, it doesn’t tell us. We the people are the driver – the government is the car. And we decide where it should go, by what route, and how fast. 

1989 Farewell address of President Ronald Reagan

Ronald Reagan

Свободата не е "лява-дясна". (Хана Аренд)

Пряка демокрация по света

 Швейцария

  САЩ

  Европа

 Тайван

 

 

 

Освободители няма

  ЕС

    САЩ

    Русия 

Действие