Изберете страница

Как един обезправен народ  да си вземe правата на суверен при затворена лъже-демокрация ?

(седем стъпки към свободата)

 

Без рамо от българите в чужбина няма да стане. 

С БУНТмирен и всенароденпоследното право на всеки поробен народ. Милионите излизат на площада, но НЕ за нововчар”, а за най-силни права за тяхното пряко влизане във всички власти, вкл. „четвъртата. НЕ да им вършат работата, а като КОРЕКТИВ. Промените се договарят между всички в повсеместни събрания без партии.

Първи стъпкипикет (вж.) и покани за разговор (вж.)Как да си вземем правата на суверен” – докато се стопи ледът на недоверието и измисленият страх.

Втораучредявате местно събрание (вж.)във всеки кварталс правила за свободно участие без партии и др. посредници.

Третасъбранията се свързат пряко помежду си в мрежа за всенародни действия - автономна сила на обезправените за  (1) извоюване ПРАВА на пряко участие и (2) като ГАРАНТ срещу нарушаване на правата след като си ги вземем.

Четвъртасъбранията договарят желаните промени и всенародните действия за постигането им – всенароден мирен БУНТ и предсрочни избори с издигнати от тях кандидати на пряката гражданска власт, подписали ДОГОВОР за МАНДАТ (поръчка) – независими или чрез временна „партия” на пряката демокрация (вж.), която се закрива след като си вземем правата, ако събрания решат, че е излишна.

Пета стъпкамилион-два гласуватс краката на площада за предсрочни избори.

Шеста събранията превземат Парламата, респ. квотата ни в ЕвроПарламата с кандидати на пряката гражданска власт, подписали ДОГОВОРИ за МАНДАТ (вж.), (за НС или за ЕП (вж.) веднага след изборите да въведат и се борят за най-силни права (вж.) за пряко влизане на гражданите във всички власти с промени в Конституцията и съответните закони и договори в ЕС.

НЕ с ВНС, а с референдуми по (!) варианти, изработени в паралелни граждански форуми, избрани по жребий, обслужвани от експерти (Защото референдум само за "да" и "не" без пряко участие на гражданите и в разработка на алтернативите е едно НИЩО - политическата класа ни прави "менюто"!).

Седма – с референдум/и за права на пряка гражданска власт държавата отива под контрола на гражданите и всеки си гледа работата.

Какво друго ни остава при глуха  безконтролна  власт?  Пред вълци не се плаче.

„Шапки” (партии), който искапосле.

Правата (вж.), които ще ни направят НАРОД

 След Бог властва народът (мото на един държавен герб)

               Без рамо от българите навън няма да стане (прогонената средна класа)