Изберете страница

Договор за мандат (поръчка) с кандидат за Европарламента

Суверенът не гласува за обещания, подписва договори!  ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка) с кандидат за евродепутат (открит за подобрения)  Днес …… 20... г. между ............................................................., ЕГН .................., кандидат за член на...

Право на отзоваване

Едно хубаво право не само спрямо депутати в законодателната власт, но и спрямо всеки избран от гражданите публичен служител в останалите три власти - министри, съдии, прокурори, "шерифи", шефове на публични медии... Става като с определен брой подписи, прим. % от броя...

Договор за мандат (поръчка) с кандидат за депутат

вж. за евро-депутат Суверенът не гласува обещания, подписва договори!  ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка) с кандидат за народен представител Повече да - по-малко - НЕ! Днес ………. 20…. г. между ……….................................................................