Изберете страница

 Договор за мандат (поръчка) – тест за мераклии да ти служат в НС и в Европарламата

Вземи им изборите с НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ на пряката гражданска власт!

Или чрез временна партия за пряка гражданска власт 

(разпуска се след въвеждане на правата)

Никой от инициаторите НЕ СЕ КАНДИДАТИРА в изборите.

При 7 004 358 избиратели  по списъците 2017 г. (с 400 000 повече от преди 3 години на ЕП изборите 2014 г. – 6 599 599 !?!) и 240 депутатски места (17 за ЕП), за избиране на един независим депутат в НС, издигнат от граждните при 90% участие, са нужни към 30 000 гласа (за ЕП – към 120 000 гласа при 40% участие). При по-малко гласували – са нужни по-малко.

Негласуващи са над 3 700 000. Ако махнем неграмотни, безразлични, болни и доволни, към 3 000 000 отказват да гласуват, защото не виждат своя алтернатива в „менюто” на изборите.

Но така негласуващи не променят НИЩО! Не е ли по-добре негласуващите 3 млн. да издигнат свои кандидати на пряката гражданска власт, обвързани с ДОГОВОР и по-силни гаранции да овластят НАС, гражданите с най-силни права за пряко участие във ВСИЧКИ власти? Така негласуващите досега биха могли да изберат – 3 000 000 : 30 000 = 100 граждански депутата, които веднага след изборите да направят всичко за овластяване на гражданите с най-силни права на пряк конрол и участие в публичното управление на всички равнища. А ако и част от преди партийно гласуващите изберат тези кандидати, обвързани с ДОГОВОР да овластят нас, гражданите, общият брой депутати на пряката гражданска власт, може да достигне 121 – мнозинство!

Какви са възможностите в Изборния кодекс?  Доста неравни за гражданите спрямо партиите.

Имаме 31 избирателни района с различна големина – в едни се избират 4, в други до 14 депутата. 

Партиите могат да издигнат кандидати 240 кандидата с 2500 подписа и 2500 лв. депозит, т.е. само с 10 подписа и 10 лв. за един кандидат, а гражданите за 1 кандидат трябва да съберат 1000 подписа  и внесат 100 лв. депозит в избори за НС и 2500 подписа – за ЕП !?! Депозитът за независимите се връща, ако кандидатът за НС получи над 1/4 от изборната квота гласове в района – към 7-8000 гласа, а за ЕП – 1% от всички гласували – към 30 000! Очевидна е дискриминацията на независимите кандидати в сравнение с тези на партиите, но… това е „изборният“ им кодекс – за издигане на 100 независими кандидата в цялата страна са нужни 100 000 подписа и 10 000 лв. за НС и 42500 подписа с 17000 лв. за 17 кандидата в ЕП! 

Не е невъзможно. Дори един да издигнете, ще е добро начало. И да не бъде избран, ще се свържете с хиляди хора общи действия – това, което ни е най-нужно. 

Ако в даден район негласуващите са достатъчно да изберат 5 независими кандидата, за издигането им ще трябват 5000 подписа и 500 лв. депозит, а за прим. Очевидно другарските правила привилегироват и най-малката партия, която може да издигне 240 кандидата в цялата страна с 2500 подписа и 2500 лв. депозит.  Очевиден е СТРАХЪТ на управляващите от „послушния“ народ, грижливо спънат в издигането на своя алтернатива в изборите с „меню” от „ментета“, отказващи (и така отстраняващи) ви от изборите.

Все пак възможно е да се издигнат 100-на независими кандидати на пряката демокрация в цялата страна. За целта във всеки избирателен район трябва да се издигнат такива за поне половината от местата. За ЕП участниците в инициативните комитети могат да са от цялата страна.

Напр. в район ЛОВЕЧ се избират 5 депутата при 137 220 избиратели и 60 402 негласуващи. За да се избере един независим при 100% гласуване трябват 27 469 гласа.  Негласувалите са достатъчно за да вземат поне 2 места (60 402 : 27444 = 2).  За да издигнат 2-ма независими трябват 2 000 подписа и 200 лв депозит. НО трябва предварително да се разделят секциите – кои да гласуват за единия и кои – за другия и всеки избирател да знае предварително в кои секции за кого се гласува за да не отидат всички гласовете от района само в единия. За целта секциите се разделят в две групи и едната гласува за първия, а другата – за втория.

Или в район ПЛЕВЕН – избират се 10 депутата при 274 688 избиратели и 133 495 негласуващи. За избиране на един незав. деп. трябват към 27 469 гласа. Негласуващите са достатъчно за да вземат 5 места (133 495 : 27 469 = 5) с независ. кандидати, подписали ДОГОВОР с гаранции какво правят после (вж. по-долу). За издигането им трябват 5000 подписа и 500 лв. депозит. За  равномерно разпределяне гласовете на негласувалите за 5-мата незав. кандидати, секциите трябва да се групират предварително в 5 групи с прибл. еднакъв брой негласували и хората в тях да знаят (1)  за кого от петимата гласуват,  (2) къде той подписва ДОГОВОР с тях и (3) какво става, ако не го изпълни. При затворени медии хората научават това с писма, листовки, плакати, пикети и публични събрания.

Или за район 25 (“север”) София – има 12 деп. места, 330 503 избиратели и 156 437 негласували. Макс. избират. квота – 30 046. Негласуващите могат да изберат поне 5 депутати (156 437:30 046 =5) като ги издигнат като независими с ДОГОВОР. И напр. в “Недежда” гласуват за едино име, в Люлин 1-5 за друго, Люлин 6-10 за трето, Кр.Поляна и Илинден – за четвърто, Връбница – за пето за да не отидат всички гласове (прим. 120 000) само за един независим, когато за избирането му стигат само 30 000 гласа.

Аналогично във всички райони на страната негласуващите са толкова много, че потенциално МОГАТ да изберат съответно в БЛАГОЕВГРАД – 5, БУРГАС – 6, ВАРНА – 6, В.ТЪРНОВО – 4, ВИДИН – 2, ВРАЦА -3, ГАБРОВО – 2, ДОБРИЧ – 3, КЪРДЖАЛИ – 2, КЮСТЕНДИЛ – 3, МОНТАНА – 3, ПАЗАРДЖИК – 5, ПЕРНИК – 2, ПЛОВДИВ – 4, ПЛОВДИВ–ОКРЪГ – 5, РАЗГРАД – 2, РУСЕ – 4, СИЛИСТРА – 1, СЛИВЕН – 4, СМОЛЯН – 2, София-област – 4, СТ. ЗАГОРА – 5, ТЪРГОВИЩЕ – 1, ХАСКОВО – 4, ШУМЕН – 3, ЯМБОЛ – 2, София 23 – 6, София 24 – 5, София 25 – 6  независими кандидати, с ДОГОВОРИ за права на пряка власт – вж. по-долу кои са точните права и гаранции, защото сигурно ще има лъже-независими, издигнати от мутри и партии с фрази (дори за „пряка демокрация“) или добре подрязани договори, ако въобще има такива.

Изборите са през май. Почти няма време, но е полезно да придобием опит. И се свържем с хора.

Никой от инициаторите НЕ СЕ КАНДИДАТИРА в изборите.

За всеки независим кандидат се прави отделен инициативен комитет от 3 до 7 души (прим. за изб. р-н Ловеч – 2 иниц. комитета, за Плевен – 5 иниц. комитета, за 23 изб. р-н, София – 6 иниц. комитета, за  23 р-н – 5 иниц. комитета и т.н.

Инициативните комитети трябва да се регистрират до …. април в РИК – със 7 документа  (вж. закона в края) и образци от подписи на всеки член. Но най-важното – и с име на кандидат, за който после трябва да се съберете 1000+ подписа с ЕГН и адрес за да се регистрира до … април в РИК.

Проблемът е, че 1000 / 2500 души трудно ще подпишат за непознат, дори да подпише с всеки желаещ ДОГОВОР с поръчения и само инструмент за въвеждане на най-силните права за пряка власт на гражданите във всички власти, вкл. „четвъртата”. Затова кандидатът трябва да се определи НЕ от инициативния комитет, а от самите хора, които ще се подпишат после за него. Т.е. независимият кандидат се издига с предварителни избори в няколко събрания в дадена избирателна секция до … 26 април 2019. 

Инициаторите 3-7 души преди да са още Инициативен комитет, започват веднага да записват 1000-1200 души / 2500 – 3000 от дадения избирателен район и секция (от цялата страна за ЕП), желаещи да издигнат чрез 5-10 местни събрания, а после да се подпишат с ЕГН и адрес за, независим кандидат, определен по жребий между 3-ма предварително избрани на  5-10 общи събрания в дадената избирателна секция. 

За целта инициаторите разпечатват 1000 ДОГОВОРА с поръчения (ДОГОВОР ЗА МАНДАТ),   определят ДАТИ и МЕСТА за прим.10 събрания и и започват неформално записване на 1000-1500 / 2500-3000 души само с две имена и контакти  като всеки записал се получава ДОГОВОРА заедно с датите и местата на неговото събрание до … 10  април 2019 г.  – така, че да няма повече от 100-120 човека на едно събрание.

Никой от инициаторите НЕ СЕ КАНДИДАТИРА в изборите.

Веднага започнете записването на  хора за издигане на независим кандидат, когото сами да определят чрез прим. 5-10 събрания по 100-150 човека в съседни квартали, които до 10 април 2019 да го излъчат по жребий между 3-мата или 5-ма, получили най-много гласове общо в десетте (3 или 5-те) събрания, след като всеки желаещ внася имена с кратки лични данни, лична позиция и изказване в аудиофайл на негов кандидат в общ кандидатски списък, събиран от ИК и в  затворена група в Нета. Списъкът се обсъжда и гласува на всички събрания (всеки пуска листче с три имена от прим. 50 предложени). Предложените трябва да са просто грамотни и образовани  (минимум средно специално и език за ЕП), да могат да говорят и да приемат поръченията в ДОГОВОРА. Събранията остават в постоянна връзка помежду си като местен Клуб на свободата.

Жребият се тегли заедно от всички изборни комисии комисии на събранията.

Избраният по жребий кандидат започва да подписва ДОГОВОРЪТ с поръченията с всеки желаещ и с отделните събрания, представлявани от изборните им комисии.

След предварителния избор на независимия кандидат събранията могат да утвърдят инициаторите като Инициативни комитети (ИК) от 3 до 7 души (прим. в София – 6 иниц. комитета в 23 р-н, 5 иниц. комитета – в 24 р-н и 5 комитета в 25 изб. р-н прим. за София, а за ЕП – 17), които:

 • първо, се регистрират до 16 април 2019 г. в РИК / ЦИК (за ЕП), прилагайки необходимите 7 документа;
 • второ, приемат ПРАВИЛА за съхраняване и използване на лични данни (иначе има глоби 2000+ лв., че си събирал лични данни без правила за защитата им).
 • трето, събира официално малко повече от необходимите 1000/ 2500 подписа с ЕГН и адрес, положени пред член на ИК.

Издигащите независим кандидат трябва предварително да знаят, че ще се подписват с ЕГН и адрес – една жертва, която трябва да направят, въпреки това сплашващо изискване на закона, въведено точно за да ви откаже от участие. Борим се открито и пред цял свят за свободата си – нямаме какво да крием! 

ИК непременно трябва да съгласува, разпредели и разгласи „територията” – секциите, които гласуват за дадения кандидат, защото в бюлетината в един изб. район (огромни в София) може да има и други независими кандидати на пряката демокрация, издигнати от други секции и квартали.  Прим. за еди-кой си гласуваме в Младост 1, 1а и 2, за другия – секциите в Младост 3 , 4, за третият –  секциите в Триадица и т.н.) . Иначе, може всички гласове да отидат за един независим кандидат на ПД (пряка демокрация), а други пак такива, издигнати в съседни квартали  на същия район – Витоша, Студентска, Триадица и др. да останат без гласове. Освен това да се разграничат кандидатите на ПД от други  независими или партийни кандидати, неподписали Договор и издигнати „отгоре“ а не от местни събрания. Всички кандидати ще са в една в бюлетина на дадения изб. р-н без да знаеш, кой какъв е – мафиотски, партиен, лъже-независим не подписал нищо и неиздигнати от гражданите…   истински кандидат на ПРЯКАТА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ, подписал и издигат от теб. Горното разпределение се прави за цялата страна при избори за ЕП.

Събраните 1000+ / 2500+ подписи (ще има и невалидни) СЕ ВНАСЯТ в РИК до 25 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден 26 май).  С това кандидатът е регистран.

Пак в РИК се регистрират и 100-на застъпници, ако желаете в изб. бюра и 2-ма в РИК – срещу измами в броенето и др. нарушения – до … април.

Неформалното ЗАПИСВАНЕ на хора за връзка и съвместни действия без партии продължава с цел привличане и връзка с ~30 000 избиратели, необходими  за избиране на вашия кандидат и за съвместни действия след изборите в борбата срещу нарушения на закона и за въвеждане на правата за твоя ПРЯКА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ.

НА 26 – гласуване. При измама и потъпкване на правата ни сме сварзани за МАСОВИ ПРОТЕСТИ за нови избори и права на пряка гражданска власт (юни).

 

Изб. кодекс

Раздел V. Регистриране на инициативен комитет

Образуване на инициативен комитет

Чл. 151. (1) Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат.

(2) Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на:

 1. територията на изборния район при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;
 2. територията на страната при избори за членове на Европейския парламент от Република България.

(3) За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

(4) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

(5) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

Компетентен орган за регистрация

Чл. 152. Инициативните комитети се регистрират във:

 1. Централната избирателна комисия при избори за:

а) президент и вицепрезидент на републиката;

б) членове на Европейския парламент от Република България;

 1. районните избирателни комисии – при избори за народни представители;
 2. общинските избирателни комисии – при избори за общински съветници и за кметове.

 

Условия за регистрация

Чл. 153. (1) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден. (15 април)

(2) Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

(3) В заявлението се посочват:

 1. имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал. 2 или 3;
 2. имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;
 3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
 4. адрес, телефон и лице за контакт.

 

(4) Към заявлението се прилагат:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;
 5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
 6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

… … …

Депозит

Чл. 129. (1) За участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка. Депозитът е:

 1. за партии и коалиции – 2500 лв.;
 2. за инициативни комитети – 100 лв.

(2) За участие в избори за общински съветници и за кметове партиите, коалициите и инициативните комитети не внасят депозит

Възстановяване

Чл. 130. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение възстановява депозита на:

 1. партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво;
 2. инициативните комитети, чиито кандидати са получили:

а) действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота – при избори за народни представители;

б) не по-малко от едно на сто от действителните гласове – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.  //при 3 000 000 гласували – 30 000 гласа за да ти върнат депозита!//

… … …

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат (за НС)

Чл. 257. (1) Независим кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2, и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

 … … … 

Чл. 367. (1) Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят – български гражданин, посочва имената и единния граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на Централната избирателна комисия заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3 и 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.  (25 април)