Изберете страница

Участието в изборите чрез партия позволява издигане на много повече кандидати с много по-малко подписи (500+2500) и паричен депозит (2500 лв.) за издигане на 240 кандидата, отколкото за издигане дори на половината от този брой независими кандидати – по 1000 подписа и 100 лв. депозит за всеки или за 121 кандидата са нужни 121 000 подписа и 12 100 лв. (За независим кандидат за ЕП – 2500 подписа и 100 лв.)

Затова общите събрания на гражданите биха могли да учредят Временна партия на пряката демокрация за да издигнат чрез нея по-лесно повече кандидати на пряката демокрация в повече или всички избирателни райони. Една такава партията е само инструмент на общите събрания за участие в изборите. Събранията я учредяват и разпускат партията по своя воля.

Съдебната регистрация на партия става с два списъка – списък саморъчни подписи на 500 членове- учредители и списък на 2500 членове (без подписи), а за участие в избори – още нов отделен списък със саморъчни подписи на 2500 граждани (!) с избирателни права, подкрепящи регистрацията й за участие в дадените избори (до 2016 бяха 7000 подписа). (вж. Закон за политическите партии и Изборен кодекс)

Кандидатите на пряката гражданска власт за  за НС или ЕПсе определят  от общите събрания на гражданите в даден избирателен район (за НС) или от всички събрания в страната (за ЕП), като всеки кандидат се издига с предварителни избори от събранията в няколко съседни избирателни секции. Всеки кандидат подписва ДОГОВОР за МАНДАТ за НС (вж.), или за ЕП, приет прадварително от събранията. Така издигнатите кандидати се вписват в партийните кандидатски листи на временната партията по избирателни райони, където гражданите имат общи събрания.  В районите, където още няма такива събрания, кандидати на пряката демокрация могат да се издигат от събранията в съседни и други райони в партийна листа за дадения район. 

Инициатори и активисти в изборите не се кандидатират в тях.

N.B. За спечелване на мнозинство в законодателните органи трябва да се издигнат кандидати на пряката демокраиция за повече от половината депутатски места, т.е. над 121 кандидата. Чрез независими кандидати това е непосилно.

Договор за мандат (поръчка) – тест за всеки мераклия да ни служи в НС или ЕП

Всички кандидати подписват Договори за мандат със събранията, които ги издигат и по принцип с всеки желаещ в избирателния район. 

Ако не получат мнозинство в НС,  депутатите на пряката демокрация работя най-активно за

(1) свързване на гражданите в общи събрания във всеки квартал за спечелване на следващите избори с

(2) разработване на все по-добра и договорена в събранията ПРОГРАМА за пряко овластяване на гражданите с права за решаващо пряко участие и контрол като КОРЕКТИВ във всички власти и

(2) за разобличаване фалшивите варианти на пряка демокрация, подменящи я с препарирани имитации, недаващи реална твоя пряка власт в публичното управление.