Изберете страница

Медиите са част от публичната власт. Публичното лъжене, заглушаване, атомизиране на хората с едностранно облъчване без възможност за пряк публичен диалог между тях са инфо-насилие.

Независими ли са медиите? От теб – със сигурност!                                                                                       Допиши им „новините”!

Кой ги управлява, контролира, какво е гражданското участие?

На върха стои „Съвет за електронни медии” – „министерство на истината” само 5 човека  3 избирани от партийни мнозинства в НС и назначавани от президента. 

И тази петорка контролира всички медии, вкл. двете „обществени” – БНР и БНТ, където назначават/утвърждават директорите и членовете УС.

Двете публични медии – БНТ и БНР, наречени „обществени”, са всъщност държавни и се управляват от  генерален директор и управителни съвети от по члена (вкл. директора) Ясно колко са „обществени”,  с пъртийно назначени шефове и този невероятно тесен, непредставителен състав. 5 чиновника! Напълно безконтролни от страна на обществото.

По света такива съвети са по 25 члена, включващи ректори на ВУЗ, творчески съюзи и пр. представители на обществото. Искаш ли това и у нас? Дай „пет”! 

И към тези управителни тела ще намерите „обществени съвети” – масовата фасадна симулация на гражданско участие – подбрани не от ТЕБ, беззъби, безобидни.

Частните медии също са част от публичната власт – те упражняват такава. Неслучайно ги контролира СЕМ. Но чий политически контрол се упражнява над тях чрез СЕМ. Не твой! Контролира ги другарската „глутница” под всичките й бои и гербове – политически чрез СЕМ и финансово – чрез парите, ограбени от теб.

Резултат? В медиите си „публика” без никакъв контрол и реално участие, гарантиращо упражняване на информационната власт в публичен интерес. Разиграват ти независимост, „свободен пазар”, „открити“ телефони и „твоя новина”, а всъщност бандата, обсебила държавата ни, здраво държи и тази власт – инструмент за манипулиране, оглупяване, атомизиране на отстраненото от властта население.

В местния политически цирк „маймунка” са… зрителите. Не бъди такъв – излез на арената!

Решение:

Увеличаване състава на СЕМ до 9-11 души, пряко избирани от гражданите.

Пряко избиране на генералните директори на БНР и БНТ от гражданите.

Увеличаване състава на УС в БНТ и БНР до 25 души, половината пряко избирани от гражданите, останалите – от СЕМ. (?)

Граждански квоти 50-100 души в обществените медии с права за наблюдение и контрол, избирани и обновявани годишно по жребий от списък, открит за всички със средно и нагоре образование. Тогава ще са „обществени”.

Право на новина в националния и регионален ефир и сайтовете на публичните медии.  С 500-1000 подписа новината ви (вкл. видеоклип до 10 сек.) влиза във всички емисии новини за 48 часа и се качва в новините на интернет страницата на съответната медия.

Кой решава днес какво е новина? Не ТИ. „Новините“ им са криминлна хроника и катастрофи! ешоядите се хранят с мърша)

Допиши им „новините”!

Пряк достъп до ефира за гражданите чрез открити телефони

Всеки ден по 30 мин. в „прайм тайм” сутрин и вечер, контролирани от гражданската квота в студиото. (Защото сега обажданията се филтрират, бележат се „нежелани” тел.номера, не им вдигат или ги прекъсват.) Допълнителни часове в събота-неделя и честоти за всенароден диалог на гражданите помежду ни. Сега НЕ МОЖЕШ да говориш в ефира с твоите събратя, както могат ТЕ!

Гражданска журналистика