Изберете страница

Хана Аренд в „За революцията“ / „On Revolution“: 

Освобождение в революционен смисъл означава, че онези, които не само днес, а в цялата история, не само като отделни хора, а като огромно мнозинство от човечеството, низшите и бедните, живели винаги в мрак и в подчинение на всевъзможни власти, трябва дасе вдигнати и станат върховни господари на земята. с. 40

Liberation in the revolutionary sense came to mean that those who not only at present but throughout history, not only as individuals but as members of the vast majority of mankind, the low and the poor, all those who had always lived in darkness and subjection to whatever powers there were, should rise and become the supreme sovereigns of the land. p. 40

Политическа свобода… или значи право да участваш в управлението, или не значи нищо. с. 218

Political freedom, generally speaking, means the right ‘to be a participator in government’, or it means nothing. p. 218

Публичната свобода е част от личната ти свобода. … Не си свободен, ако не упражняваш пряко своя дял от публичната власт.