Изберете страница

Граждансики наблюдатели, избрани по жребий във всяко министерство, агенция, община и областен управител, в митниците…

Пряк избор на министри

Пряк избор на полицейски началници

Нещатни ревизори на % от разкритото

Милиционна армия от граждани-войници

Право на оръжие и съседски групи за охрана

Допълнете!