Изберете страница

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие" 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо разлепване...

За промяна на закона за прякото участие (внесено в НС на 17 септ. 2018)

До Председателя на Народното събрание на Република България До Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към НС До Комисията по правни въпроси към НС Препис: До БТА, БНР,  БНТ и други медии                                   И...

Как ни ограбват чрез властта

Ценова репресия - завишени цени от картели и монополи, които КЗК „не открива", защото... теб те няма там. Занижените заплати и осигуровки крадат днешния ти труд, мизерните пенсии –  твоя минал труд. Производителността е ниска, но заплащането е три пъти...

Макар че новите ни „братя освободители“ посритаха мечката в ъгъла (вън от външната и други политики)  те й оставиха дял от кожата ни и сега ни я дерат и тримката – всеки своя дял. Без да питат „аборигените“ Преди един, днес – тримка „братя освободители“ ни освобождават от… СВОБОДАТА НИ, подкрепяйки глутницата продажници, които изяждайки народа си им продават България за комисионна.

Я първо свободата, а после сделки с „големи братя“! 
И нека първо освободят СЕБЕ СИ!
Защото КОЙ РЕШАВА в ЕС, Русия, САЩ?
Най-малко – техните граждани.