Изберете страница

Друга форма за свързване и съвместно действие, наред с пикетите,  са откритите разговори в кварталите.

NB: Виртуалната революция е като виртуалната любов – деца не се раждат.

Примерна покана към хората в квартала

  За пускане в пощите и раздавене по улиците

Пишеш дата, час и място на горните обяви (прим. на 18.07, събота, от 10 ч в градинка, клуб, кафе, читалище), копираш 50 броя и ги слагаш по спирки, пазари, магазини. (най-лесно с лепило от брашно – лесно се измива) Пускаш стотина малки в пощите.  

Основна тема на разговора е: Как да си вземем правата на суверен. Обсъждат се ТРИ въпроса: 

  1. Кои са инструментите на свободата – ПРАВАТА, които ще ни направят народ?
  2. КАК да си ги вземем?
  3. Правила за свободно и равноправно участие на всеки  в разговора.

Запазваш 10 обяви и 10  копия от Правата (инструменти на свободата) и КАК да си ги вземем – покриване на страната с общи събрания  – Клубове на свободата – без партии, свързани пряко помежду си за всенародни действия към овластяване на гражданите с най-силни права за пряк контрол и участие във всички власти, вкл. публичните медии, превземане на НС с кандидати на пряката гражданска власт, издигнати от събранията и подписали ДОГОВОРИ за мандат (поръчка).

Колкото и да дойдат първия път – обсъждате целта (правата) и начина. Постигналите съгласие, избирате дата и място за следваща среща. Всеки копира и слага по 20 обяви – да стоят постоянно пред очите на хората, докато се стопи недоверието и измисленият страх. Разменяте си е-мейли, телефони, Skype, Facebook.

На следващата среща – същото – докато дойдат над 20 души. ТОГАВА учредявате събрание – открито за всеки с регламент за свободно и равноправно участие.

Всяко събрание прави закрита група във ФБ, където всеки качва мнения и предложения. Започва свързване с останалите събрания и разговорът КАКВО и КАК става всенароден в обща група във ФБ и др. мрежи на, открита за учредителите на местно събрание. Нови хора влизат в мрежта СЛЕД като свършат малко работа и разговор на живо в местното събрание – слагат 20 обяви, стоят два часа на пикет, правят 4 постера, 100 листовки и пр.

 Целта е разговорът да стане всенароден – първо на живо и продължава в Нета.