Изберете страница

Едно хубаво право не само спрямо депутати в законодателната власт, но и спрямо всеки избран от гражданите публичен служител в останалите три власти – министри, съдии, прокурори, „шерифи“, шефове на публични медии…

Става като с определен брой подписи, прим. % от броя на участвалите в избирането на отзоваваното лице, за длъжността се насрочват предсрочни избори. Отзованият може отново да спечели изборите и тогава инициаторите плащат част от разходите за избора за да мислят по-добре следващия път и се ограничи произволното дестабилизиране на институциите.