Изберете страница

Независими от кого са „твоите“ магистрати? 

Кой ги назначава, кой контролира, има ли гражданско участие? Независими ли са наистина? От теб – със сигурност.

Назначава ги един измислен „Върховен съдебен съвет” от съдии и прокурори, избрани половината от колеги, а другите от партийното мнозинство в Парламата. Трима „независими” се назначават от Президента.

Работи в Пленум от 25 члена и разделено в две колегии – съдийска и прокурорска.  4+1+6=11 се избират от прокурори (4), следователи (1) и съдии (6);  6+5=11 от НС; 1+1+1=3 от Президента.

Значи… половината се самоизбират колегиално, другата половина са „независими” партийни избранници + трима президентски. Теб те няма в този избор!

Няма те и в административния контрол, даден на Инспекторат от 11 чиновници – всичките партийно избрани от НС с 2/3 мнозинство (забранено за промяна с референдум!)

С един замах са нарушени два основни конституционни принципа – разделението на властите инародния суверенитет.

Ти, суверенът, си отстранен от тази власт. Няма граждански журита. Т.нар. съдебните заседатели не решават нищо – по двамка на съдия, мизерно платени, подбирани от… общински съветници (?!?).

Резултат? Познай по „великите” им дела – ловци на „цаца” срещу дебело заплащане. А корупцията цъфти и връзва! Мафията си има „съд” и „прокуратура”. (вж. терора над дребния и среден бизнес          Берковица, Несебърчерния фарс в Нови Искър, репресията над Десислава Иванчева и Биляна Петрова… 

А т.нар. Конституционен съд е черешката”! (на кравешката торта) – чете Конституцията както дяволът Евангелието! Виж им само анти-конституционните импровизации, забраняващи въпроси за референдум – по техния си, вълчи закон: „Мътиш, не мътиш – ще те изям!”

Решението:

  1. Избиране и отзоваване на всички съдии (вкл. КС) и прокурори пряко от гражданите. След конкурси, организирани и наблюдавани от граждански журита, избрани по жребий.
  1. Избиране по жребий на съдебния Инспекторат за срок от 2 години от списък доброволци с висше образование. Съставът се обновява наполовина всеки 2 години.
  1. Граждански квоти с контролни права в администрацията на всеки съд и прокуратура,избрани по жребий от списък доброволци с висше и средно образование. Съставът им се обновява наполовина всяка година.
  1. 12/18 съдебни заседатели с решаващ глас по значими граждански, административни и наказателни дела. Избират се по жребий от списък доброволци за срок от 1 година до завършване на започнатите дела от списък доброволци.
  1. Всички обвинителни актове са публични – да ги виждаме в Интернет!
  1. Изборите по жребий се провеждат с участие и наблюдение он-лайн и на живо от избрани на место по жребий преди самия избор наблюдатели измежду всички явили се за целта доброволци от съответния списък.

 Европейска прокуратура и следствие– с права да образуват и разследват „приспани” и „сбъркани” от местните юнаци дела.  (Въвеждането й е блокирано от три години – от „вашите” премиери в Съвета на ЕС. Европейският парламент е отстранен от процеса.

 Допълнетe! (ще бъде качено тук)