Изберете страница

 Форми за твоя пряка законодателната власт 

Право на референдум – състои се от задължителни и свиквани от гражданите референдуми. По правила, гарантиращи свободно и информирано изразяване волята на гражданите по всички въпроси от компетентност на НС, ВНС и ЕП. Което значи отмяна на противо-конституционните забрани суверенът, т.е. гражданите да решават пряко въпроси от компетентността на НС и ВНС и промяна правилата на т.нар. Европейска гражданска инициатива, която сега е „право” да просим от Европейската комисия, т.е. от назначени не от нас чиновници.

Право на отзоваване На всеки публичен служител, дори и не избран от нас.

Право на законодателна инициатива (малко си струва без горните – оставаме на ТЯХНОТО благоволение)

Пряко участие в разработката на законопроекти и др. решения микро-парламентиот 50-100 граждани, избрани по жребий, подпомагани от експерти. Предхождат и всеки референдум. Без НПО, синдикати и др. организации! Много важна гаранция за свободен и информиран избор при референдуми.

Първични избори – ти определяш и кандидат-депутатите

Издигане на независими кандидати от граждани – равнопоставено с партиите

Договори за мандат (поръчения) между теб и кандидат или депутат. С кандидати за евро-депутати.

Права за наблюдение и контрол върху твоя представител

– лична страница на всеки депутат с всички предложения и гласувания, вкл. и в комисиите + данни за щатните сътрудници, външни услуги и разходите за тях, база данни с поръчения от избирателния район, база данни с отчети пред избирателния район.

Отпадане забраната на референдуми по Правилата за дейността на НС (!?), където се  определят заплатите и др. лични средства за работата на депутатите! Сега недопустимо си пишат сами заплатите и режийните! Аналогично – отпадане и на забраната за общински референдуми по Правилниците за работа на общинските съвети!

Имуществена отговорност на експерти и депутати, гласували и разработили сгрешени и/или поръчкови закони.