Изберете страница

Инструменти на свободата

– алтернатива на лъже-демокрацията

(открит код)

 1. Постоянни открити за всеки граждански събрания (клубове на свободата) финансирани от бюджета без партии, във всеки квартал, пряко свързани помежду си за (1) издигане (с договор) на кандидати във всички избори, (2) пряк контрол върху цялото държавно управление и (3) договаряне на всенародни действия, когато се наложи. (НЕ назначени „обществени“ съвети и „кръгли маси“ с пропуск!)
 2. Право да свикваме референдуми с 50-100 000 / 200 000 подписа в България (закон / конституция) и 3 до 5 млн. в ЕС, събрани за 18 месеца в поне 7 страни, БЕЗ кворум за валидност и БЕЗ забранени въпроси. Инициаторите плащат процент от разходите при неуспех.(НЕ на стената от 400 000 подписа за 3 месеца в сегашния пробит закон, НЕ на забранените въпроси, НЕ на кворума за валидност!
 3. Пряко граждански участие и в разработване вариантите за решения чрез паралелни ФОРУМИ от по 50-300 граждани, избрани по жребий, подпомагани от експерти и финансирани от бюджета.
 4. Право да ОТЗОВАВАМЕ всеки публичен служител на изборна длъжност с 20 000-40 000 подписа в България и 200 000-400 000 подписа в ЕС от минимум 10 страни-членки.
 5. Пряк избор и отзоваване от гражданите на всички прокурори, съдии и началници на РПУ.
 6. 12 до 18 съдебни заседатели с решаващ глас във всички дела за тежки престъпления и значим публичен интерес.
 7. Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите.
 8. Пряк избор на по-важни министри и комисари в ЕК (финанси, образование, правосъдие и др.).
 9. Граждански наблюдатели във всички държавни органи – министерства, агенции, комисии, полиция, прокуратура, съд, инспекторат, национални медии, митници и др. , избирани по жребий от всички желаещи с дадено образование.
 10. Съседски групи за охрана с право на оръжие, избирани от съседите.
 11. Пряк избор от гражданите на директорите на БНТ и БНР и членовете на СЕМ с увеличаване броя на УС в публичните медии до 25-30 члена с представители от научната и културна сфера.
 12. Ежедневен пряк достъп за гражданите до ефира в националните медии чрез открити телефони с участие на граждани по жребий като водещи – в България и ЕС. Публикуване в Нета на изказаните в ефира мнения.
 13. Право на НОВИНА с 500-1000 подписа – новината се излъчва 24 часа във всички емисии новини.
 14. Мнозинство на гражданите, избирани по жребий в ЦИК и РИК (централна и районни избирателни комисии) . (Броене без  гражданите  е престъпление!)
 15. Равнопоставеност в издигането и медийното участие на НЕЗАВИСИМИТЕ с партийните кандидати във всички избори.
 16. Право да събираме подписи и гласуваме чрез Интернет и по пощата в България и ЕС.
 17. Сондажи на общественото мнение по инициатива на 1000 граждани в Бг и 10 000 в ЕС.
 18. Задължително основно и гражданско образование като условие за избирателни права. (Неграмотните са тесто в чужди ръце)
 19. Лична имуществена отговорност за вреди от лошо управление.
 20. Приемане на горните промени с референдуми в България и ЕС.

 ДОПЪЛНЕТЕ – как  най-ефективен контрол на гражданите върху цялото публично управление у нас, в ЕС, света!

 Открити форуми във ФБ – групи „Пълен граждански контрол в ЦЯЛОТО държавно управление”, „Вън мутрите от политиката и пряка твоя власт”, Пряка демокрация (Direct Democracy)

тел. 0876676509 (Vib,  WhatsApp) directdemocracy21c.eu