Изберете страница

English

Без рамо от българите в чужбина няма да стане

N.B. Преди 2000 години един римски сенатор предложил всички роби да носят бяла лента на ръката за да ги различават по-лесно. НЕ, казал друг по-умен – ако видят колко много са, ще вземат да вдигнат бунт!   

При затворена система и липса на реални права за участие на гражданите в публичното управление повсеместните общи събрания са началния и единствен инструмент за такова участие, както и за извоюване на другите необоходими права за пряк контрол. Събранията стават места за разговор, договаряне и ОРГАНИЗИРАНЕ на всенародни действия (вж.) преди всякакви партии, самозвани „овчари“, „ранобудни щабове” и „кръгли” маси с пропуск да ни казват какво „искаме“! Затова трябва да са не по-големи от 100-200 души, като се свързват и в група он-лайн.

При глухи „представители“ – всенародно„гласуване с краката” на площада – 200 000+ за ПРОМЕНИ ДОГОВОРЕНИ МЕЖДУ ВСИЧКИ, не спуснти „отгоре“. Свързани ЩЕ ГО МОЖЕМ – БУНТ, мирен и всенароден – това е последното право на всеки обезправен народ. След което с предсрочни избори и издигнати от събранията кандидати, подписали ДОГОВОРИ, превземаме НС и си даваме права за пряк контрол не с ВНС, а с РЕФЕРЕНДУМИ за промяна на конституцията и съответните закони. И всеки си гледа работата без усещането, че някакви там от твое име те лъжат и крадат ЧРЕЗ „твоята“ власт.

Събранията остават и след като си вземем права на пряко участие, защото и най-добрите права могат да се нарушават. Тогава събранията са последната сила и инструмент за пряка гражданска власт – ТЕ ще защитят нарушените права с всенародно действие. НЕ омбудсмани, президенти, „големи братя“, протести „на парче“, да не говорим за спънатите им „обществени” съвети, одобрени от кмета, министъра или директора на БНТ и БНР.

Спонтанното самоорганизиране на хората в общи събрания под разни имена – клубове, народни общества, съвети, комитети) съпътства всяка революция – от Американската 1774 до Унгарския бунт 1956 г. Това са местата за пряко включване на изключените в публичното управление. И макар че впоследствие самите революционери ги премахват или „забравят“ да включат като постоянна институция в конституциите, Хана Аренд вижда точно в тях „духа на революциите” – вечния човешки стремеж към пълна, не само лична, но и публична свобода  – право и възможност всеки да участва свободно и равноправно в публичното управление и упражнява пряко своя дял от публичната власт. 

Общите събрания като най-масова форма за пряко включване в политиката, възникват спонтанн

о, но не стихийно. За разлика от „властта на тълпата”, където няма правила и под гръмки фрази зад гърба на „участниците” отделни хитреци налагат волята си като „обща воля”, събранията работят по регламент – правила, гарантиращи твоето свободно и равноправно участие. (вж. и Окупирай Уолстрийт)

Решаваща е пряката и федеративна връзка между събранията – без висшестоящ „център“. Преди войната за независимост в Америка, към местните градски и селски събрания действат „кореспондентски комитети” – конници, поддържащи тази връзка между събранията. Точно те са считани за най-опасни и техните членове са наказвани със смърт от англичаните.

Народните общества, покрили Франция през 1890 г. работят по правила за свободно и равноправно участие, отличаващо ги от уличната „власт на тълпата”. Регламент определя кой, как и по какви въпроси може да се говори (напр. имало е забрана за поставяне на местни въпроси – обсъждани са само общонационални такива).

Друга ненавиждана от властимащите черта на откритите събрания е тяхната безпартийност. Само доминирани от якобинци и болшевики клубове и съвети са допуснати до участие в „играта” към края и на двете революции. Обявилите се за независими безпартийни общества и съвети се „разпускат” с декрети или корабна артилерия (вж. Кронщадт).

Движението „Окупирай Уолстрийт” също се роди като мрежа от местни събрания с идеята да създаде такива във всеки град като места за обсъждане на бъдещата нова конституция на САЩ и изпращане на делегати за приемането й във Филаделфия. Отделен е въпросът колко успяват, защото и там подмяната или „кооптирането”, както го наричат, от разни „парашутисти”, анархисти и прикрити партийни активисти ги отклоняват от борбата за овластяване на „атомите”. 

Протестът на „жълтите жилетки“ във Франция, изглежда отчита този опит, вкл. и от 1968 и „нежните“ революции, вкл. „арабската пролет“, където големите леви, десни и религиозни образувания – партии, синдикати и т.п. печелят изборите, а не простестиращите, които не се организират в независими структури за участие в тях. Ето, „жълтите“ започнаха излъчване на делегати от събрания в департаментите (вж. тук)

А у нас… какво ни остава при напълно затворената система – съд, медии, избори – изключваща гражданите от управлението на страната – освен свързване преди партиите в независима сила за всенародни действия и промяна, ДОГОВОРЕНА между ВСИЧКИ.

БЕЗ твое пряко участие в договаряне на желаната промяна тя се подменя с лъже промени от разни партийни къртици, „независими“ „парашутисти“ , „ранобудни” мишки (на каишка) и пр. „риформатори“ спонсорирани от Изток и Запад. 

СТИГА разговори с глухи и слуги на други в парламентарни комисии и „обществени” съвети! Всенароден разговор между всички – как да освободим България, как да издигаш твои кандидати във всички избори с Договори за мандат (поръчка), с какви инструментите за пряк контрол и т.н.

Как се създава местно събрание (клуб на свободата)?  Призоваваш хора с: пикети (вж.), обяв и покани за открит разговор (вж.)? 

image048.jpg

 

Покана

 

Събирането на подписи за референдуми по болни въпроси също е форма за свързване на хора за общи действия, дори да не съберете нужните подписи по сегашния  им пробит закон. 

Да го направим в твоя квартал?          Дай рамо от чужбина !           Раздай от тези!

        инструменти на свободата