Изберете страница

Проект „Свързане за всенародно действие“

1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро)

Действие м.е. колич. ед.ц. лв.
Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12
Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45
Първо разлепване на 100 покани и раздаване 500 листовки ч. 2 5 10
Второ разлепване на 100 покани и раздаване 500 листовки ч. 2 5 10
Трето разлепване на 100 покани и раздаване 500 листовки ч. 2 5 10
Обучение и помощ в провеждането с пътни (или бензин) 1 50 50
Наем за помещение 1 30 30
Общо лв. за едно събрание       167
Общо лв. за десет събрания 10 167 1670

Събрани 130 евро

 

2. Твой пикет – призив към свързване за всенародни действия (без партии)

Три пъти седмично по 3 часа – 36 часа на месец.

Действие м.е. колич. ед.ц. лв.
Два цветни постера бр. 2 4 8
Листовки за раздаване бр. 500 0,04 20
Заплащане на човек за месец 3 пъти седмично по 3 часа ч. 36 4 144
Обучение и контрол, вкл. пътни дни 12 5 60
Общо лв. за един пикет месечно 232
За 10 пикета 2320
За 100 пикета 23200

Събрани – 180 евро

3. Изработка на голям преносим винилов постер за демонстрации и билбордове

1 бр. 200 / 200 см  с алуминиева рамка – 250 лв.

10 бр. – 2500 лв.

4. Мегафони 1 бр. – 60 лв.

10 бр. – 600 лв.

5. Смартфони за излъчване събрания и пикети на живо (в бедни квартали)

Събрани – 80 евро