Изберете страница

В Европа се появяват все повече и по-силни искания за пряко участие на гражданите в публичното управление на всички равнища. Както в отделните страни, така и в ЕС като цяло.

В Германия е може би най-силната организация, бореща се за пряка демокрация  –  „Повече демокрация“ (Mehr Demokratie), която отдавна се бори за право на гражданите да свикват федерални референдуми. Засега без успех. Mehr Demokratie (Germany) Но от миналата година създават месни граждански форуми (съвети), които, след обсъждания с експерти в уикендите, връчиха поредно, още по-представително и обосновано искане за горното на председателя на Парламента Шойбле. Дали и кой ще ги чуе… ще видим.

Организации под същото име действат за същото в още три страни:

Meer Democratie (Netherlands) 

Meer Democratie (Belgium)

Mehr Demokratie (Austria)

Отдавна вървят годишни Глобални форуми за ПД – от Тайван до Рим.

Във Франция – също добра вест: Недоволните от социалната и икономическа политика, вече искат не само „хляб“, но и ВЛАСТ – право на национален референдум, свикван НЕ ОТГОРЕ, а от гражданите – RIC. Впрочем, отдавна отделни групи го искат от всички партии и правителства и… всички те ги лъжат единодушно.

Все по-очевидна е липсата на реална демокрация в ЕС, където дефицитът на демокрация е отдавна констатиран, но тези, които решават, не правят нищо да го премахнат. Но май вече и те разбират, че „включването на изключените“ ще обедини по-здраво и ще засили ЕС срещу многото предизвикателства, пред които е изправен.

По-силни идеи за ПД, които вече „бродят“ из Европа:

  • Право на общо-европейски референдуми с няколко милиона подписа. При засега твърд отказ отгоре дори да се говори за промяна Договора за ЕС.
  • Право на законодателна гражданска инициатива (не само „прошение за блоговоление“ до ЕК). Прозвуча в „Деня на ЕГИ“ на 25 фев. 2020 и много др. форуми, но… комисарите няма да го чуят. :P 
  • Граждански събрания (асамблеи, клубове и пр.) като места, където всеки гражданин на ЕС може да участва и в обсъждането, а не само да гласува „да“ и „не“ по предложения, издигани от други. В глобалния форум за ПД в Рим миналата есен – се чу ясно дори от Швейцария, наред с Германия, Ирландия, Орегон, САЩ и др. Не възприето още като институция.
  • Граждански форуми, набрани по жребий, където граждани с помощта на специалисти учестват и в разработване варианти на законопроекти. Отдавна експериментирано в Германия, но не възприето още като институция. … 

 

От години предлагаме такива и други по-силни инструменти за влизане на гражданите във всички власти  в България и ЕС – законодателна, изпълнителна, съдебна и медийна. Управляващите доказано „не чуват“, а „свободните“ медии акуратно ги заглушават – да не стигнат до много хора, че току виж – харесат ги и си ги поискат. С общо действие. Отдавна вече не предлагаме на ТЯХ, а на ВАС.

инструменти на свободата

Наред с въпроса за необходимите форми на ПД, стои и въпросът КАК да ги въведем.