Изберете страница

Клубове на свободата – правиш ги ТИ

Проект „Свързане за всенародно действие“ 1. Клуб на свободата във всеки квартал (събрани 130 евро) Действие м.е. колич. ед.ц. лв. Разпечатване 300 покани за открит разговор бр. 300 0,04 12 Разпечатване на листовки за пощенските кутии бр. 1500 0,03 45 Първо...

Борбата сега – дай рамо!

ДА СЕ СВЪРЖЕМ ЗА ВСЕНАРОДНО ДЕЙСТВИЕ в повсеместни клубове на свободата, ДА ОБЕДИНИМ ВСИЧКИ ПРОТЕСТИ в мирен всенароден  БУНТ за ПРАВА ДА РЕШАВАМЕ САМИ, когато избраните да ни служат, ни ПРЕДАВАТ !  Без ТЕБ няма да стане! И отвън може да се помага КЛУБОВЕ НА СВОБОДАТА...

Направи група където и да си

При затворена система и липса на права за реално участие в публичното управление откритите безпартийни открити събрания или клубове на свободата са първия и единствен инструмент за наше пряко участие и извоюване на такива права – ТЕ са място за ДОГОВАРЯНЕ и...