Изберете страница

Днес трима “братя освободители” ни освобождават от свободата ни

Не се ли нагледахме на “големи братя” – “освободители”?
Че днес тримка си делят кожата ни и ни “освобождават” от… свободата ни!
Първо свободата – после сделки с “големи братя”.
И нека първо освободят СЕБЕ СИ!
Защото КОЙ РЕШАВА в ЕС, Русия, САЩ?
Най-малко – техните граждани.

“Свободните” им медии

“Свободните” им медии

Медиите са част от публичната власт. Публичното лъжене, заглушаване, атомизиране на хората с едностранно облъчване без възможност за пряк публичен диалог между тях са инфо-насилие. Независими ли са медиите? От теб – със сигурност!                                     ...