Изберете страница

Право на отзоваване

Едно хубаво право не само спрямо депутати в законодателната власт, но и спрямо всеки избран от гражданите публичен служител в останалите три власти – министри, съдии, прокурори, „шерифи“, шефове на публични медии… Става като с определен брой...