Kop2.jpg                                     Инструменти на свободата

 алтернатива  на лъже-демокрацията

(открити за подобрение)

 

1. Право да свикваме референдуми с 50-100 000/200 000 подписа за закон/конституция без кворум за валидност, забранени въпроси и др. измислени ограничения. НЕ на стената от 400 000 подписа за 3 месеца в сегашния другарския и „гербов” закон! Не на забранетите въпроси и „брадвата” с кворума накрая!

2. Право на ОТЗОВАВАНЕ – 20-30 х. подписа или процент от участвалите в гласуването за дадена длъжност стартират нов избор.

3. Пряк достъп до ефира в публичните медии по открити телефони ежедневно, водени от граждани, избирани по жребий.

4. Пряко избиране членовете на СЕМ, директорите и членовете на УС на БНТ и БНР от гражданите (след увеличаване няколко пъти съставите на СЕМ и УС).

5. Право на НОВИНА – с 500-1000 подписа ваша новина до 30 сек. се излъчва във всички емисии новини в продължение на 48 часа.

6. Пряк избор и отзоваване на прокурори, съдии (вкл. в КС) и началници на РПУ.

7. Пряк избор и отзоваване от гражданите на избрани министри (финанси, образование, правосъдие).

8. По-голям брой съдебни заседатели с решаващ глас по всички дела за тежки престъпления и значими публични интереси.

9. Граждански наблюдатели във всички държавни учреждения, вкл. прокуратура, съдебен инспекторат, публичните медии – набирани периодично по жребий от всички желаещи с дадено образование.

10. Гражданска квота в ЦИК и РИК (районни избирателни комисии) – мнозинство на граждански наблюдатели,избрани по жребий с ротация. Броенето без гражданите е престъпление!

11. Равнопоставеност на гражданите с партиите при издигане на независими кандидати във всички избори. Дискриминирането на гражданите спрямо партиите е престъпление!

12. Постоянни ГРАЖДАНСКИ СЪБРАНИЯ (клубове, общества), открити за всеки във всеки квартал /секция/, свързани пряко помежду си без партии и др. посредници за договаряне на всенародни искания и действия  (не затворени „ранобудни” щабове и "кръгли маси" с пропуск) за КОНТРОЛ над всички публични служители.

13. Съседски групи за охрана с право на оръжие, ИЗБИРАНИ ОТ СЪСЕДИТЕ в даден блок, квартал, село, град.

14. Задължително основно и гражданско образование. (неграмотните са тесто в чужди ръце)

15. Редуване по жребий на всички желаещи с дадено образование за работа на неекспертни  държавни длъжности – министерства, митници, общини и пр.

16. Редуване на няколко (5-8) нар. представители на едно депутатско място в продължение на един мандат,  работещи в екип през целия срок с цел – по-широко участие и контрол в публичното управление.

17. Намаляване броя на депутатите до… 60 – 80  – 120 – 160 – както решим. 

18. Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите.

19. Приемане с референдум на тези и други основни промени в Конституцията и законите за изборите, референдумите и др., засягащи прякото участие на гражданите в управлението.

20. Сондажи на общественото мнение по инициатива и въпроси с подписи на 1000 граждани.

21. Свиквани при всеки референдум на граждански ФОРУМИ от 50-150 души, набрани по жребий за разработване на законопроекти, отиващи на референдум, ако не се приемат от НС.

 

ДОПЪЛНЕТЕ – с всичко според вас необходимо за пълен контрол на гражданите в цялото публично управление у нас, в ЕС, света! ФБ - Пълен граждански контрол в ЦЯЛОТО държавно управление, Пряка демокрация

тел. 0876676509 novihora@abv.bg