Kop4.jpg

Как един обезправен народ си взема правата на суверен

при затворена система?

 

С БУНТмирен и всенароденпоследното право на всеки поробен народ.  Милионите излизат на площада, но НЕ за нововчар”, а за най-силни права за тяхното пряко влизане във всички власти, вкл. „четвъртата. НЕ да им вършат работата, а като КОРЕКТИВ. Промените се договарят между всички в повсеместни събрания без партии.

Първи стъпкипикет и покани за разговор Как да си вземем правата на суверен” – докато се стопи ледът на недоверието и измисленият страх.

Втораучредявате местно събраниевъв всеки кварталс правила за свободно участие без партии, без посредници.

Третасъбранията, свързани помежду си, стават ударна сила на обезправените и гарант за правата им след като си ги вземат.

Четвъртасъбранията договарят желаните промени и всенародните действия за постигането им – всенароден мирен БУНТ и предсрочни избори с издигнати от тях кандидати на пряката гражданска власт – независими или чрез временна „партия” на пряката демокрация, която се закрива след като си вземем правата, ако събрания го поискат.

image021.jpgFakeDy.jpgПета стъпкамилион-два гласуватс краката на площада за предсрочни избори. 

Шеста събранията превземат Парламата с кандидати на пряката власт, подписали ДОГОВОР, веднага след изборите да въведат най-силни права за пряко влизане на гражданите във всички власти с промени в Конституцията и съответните закони, не ВНС, а с референдум по проекти, изработени в няколко паралелни граждански форума, избрани по жребий, обслужвани от експерти.

Седмареферендум за права на пряка гражданска власт връща държавата на гражданите и всички заедно възраждаме България.

 

Какво друго при глуха безконтролна власт?

 

„Шапки” (партии), който искапосле.

 

 

Правата, които ще ни направят НАРОД

 

 

След Бог властва народът!