Селективно “информиране” на атомизираното “население” чрез: публично лъжене, заглушаване, едностранно облъчване без СВОБОДЕН диалог в ефира МЕЖДУ гражданите с имитация на “открити” телефони.

Кой държи тази власт? Кой я контролира? Твое участие?

На върха е „Съвет за електронни медии” – „министерство на истината”    5 човека. Трима избирани от партийното мнозинства в НС, двама – назначени от президента. Една петорка контролира всички медии, вкл. двете „обществени” – БНР и БНТ, където ТЯ (?!) утвърждава директорите и членовете на УС.

Двете уж публични медии – БНТ и БНР, наречени „обществени” и всъщност държавни се управляват от  генерален директор и управителни съвети от по члена (вкл. директора) Ясно колко са „обществени”,  с назначени партийно шефове в такъв невероятно тесен и непредставителен състав. 5 чиновника!

По света такива съвети са по 25 члена, включващи ректори на ВУЗ, творчески съюзи и пр. представители на обществото. Искаш ли и тук така? Дай „пет”! 

Гражданско участие! Е как – и в тях – „обществени съвети” – фасадна симулация на твое участие – подбрани, безобидни.

Частните медии са също част от публичната власт – де факто имат такава и затова неслучайно ги контролира СЕМ. И чий политически контрол се упражнява СЕМ. Не твой! Контролира ги все същата банда, превзела държавата ни – и политически чрез СЕМ и финансово – от “честни частници” с парите, обрани от теб (вж. р. “Дярик”)

Резултат? В медиите си „публика” без твой контрол и пряко участие, гарантиращи упражняване на медийната власт в публичен интерес. “Независимост”, „свободен пазар”, “открити” телефони и „твоя новина”, а всъщност все същата банда държи здраво и тази власт – инструмент за манипулиране, оглупяване и атомизиранене отстраненото от властта население.

В този политически цирк „маймуни” са зрителите. Дали си от тях?

Варианти за решение:

Увеличаване състава на СЕМ до 9-11 души, пряко избирани от гражданите.

Пряко избиране на генералните директори на БНР и БНТ от гражданите.

Увеличаване състава на УС в БНТ и БНР до 25 души, половината пряко избирани от гражданите, останалите – от СЕМ. (?) при парламентарните избори.

Граждански квоти 50-100 души в обществените медии с права за наблюдение и контрол, избирани и обновявани годишно по жребий от списък, открит за всички със средно и нагоре образование. Тогава ще станат „обществени”.

Право на новина – в национален/регионален ефир и сайтовете на публичните медии.  С 500-1000 подписа новината ви (вкл. видеоклип до 10 сек.) влиза във всички емисии новини за 48 часа и се качва в новините на интернет страницата на съответната медия. Кой решава днес какво е новина? Не ТИ. А лешоядите се хранят с мърша и скандали.

Пряк достъп до ефира за гражданите чрез открити телефони – всеки ден по 30 мин. в „прайм тайм” сутрин и вечер, контролирани от граждански наблюдатели, избрани по жребий (сега обажданията се филтрират – без включване на „нежелани” тел.номера). В уикенда – часове и честоти за диалог в ефира между всички нас.

Гражданска журналистика  – да стане специалност във факултетите (сега училища по лъжене).

Допълни! (ще го качим тук)